MẶT BẰNG TỔNG THỂ & LOẠI BIỆT THỰ
  • Type 4.1 – 1+1BR, 2 Keys
  • Type 4.2 – 1+1BR, 2 Keys, Move
  • Type 4.3 – 1+1BR, 2 Keys, Narrow Et
  • Type 4.4 – 1+1BR, 2 Keys, Angle
  • Type 4.5 – 1+1BR, 2 Keys, Attach
  • Type 4.6 – 1+1BR, 2 Keys, 2 Storey
  • Type 5.1 – 2BR, 2 Keys, Front Et
Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện tập tin này. Tuy nhiên, tài liệu chỉ để tham khảo, thông tin chính thức căn chứ theo hợp đồng.